Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder om skolestyrelsesvedtægten og dens bilag. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice.

Da skolestyrelsesvedtægtens bilag rummer politiske beslutninger og administrativ praksis for skoleområdets daglige drift, så vil der med jævne mellemrum, f.eks. efter Børne- og Ungeudvalgets møder, ske justeringer, som har en konsekvens i et bilag. Når der justeres, så bliver der lagt en nyhed her på siden.


Ajorførte bilag til styrelsesvedtægten

Beslutninger fra efteråret 2017 er indarbejdet - se især 1.07 om Antimobbestrategi og 2.03 om optagelse af elever. En hjælp til tidsplan for skolebestyrelsesvalg er under 1.01.

Styrelsesvedtægt og bilag er ajourført

Styrelsesvedtægten er nu ajour i henhold til beslutningen om ny skolestruktur, som er trådt i kraft her pr. 1. august 2017. Bilagene er ligeledes ajourført med de seneste beslutninger