Bilag 6: Tosprogede elever

Bilag 6 indeholder diverse beslutninger vedr. tosprogede elever: Tildeling af resurser; Forankrings- og udviklingsplan for tosprogede børn; Henvisning til supplerende eller basisundervisning i dansk som andetsprog; Struktur for basisundervisningen (modtagelsesklasser, udvidede modtagelsesklasser og hold); Tosprogede børn i førskolealderen; Grundskole For Unge udlændinge (GFU)

Find underbilagene i menuen til venstre.

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 5 stk. 6-7 m.fl., Dagtilbudsloven § 11 samt Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 747) af 20. juni 2016.

Silkeborg Kommunes har vedtaget en Integrationspolitik, som sammen med de overordnede politikker (se bilag 1.11) formulerer det menneskesyn, der udgør fundamentet for integrationsarbejdet i skolevæsenet.

Silkeborg Kommune har et kompetencecenter for sproglig, social og kulturel integration i tilknytning til Sølystskolen. Kompetencecentret er opbygget som en fleksibel dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden, formidling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Se på hjemmesiden KompetenceCenter Integration.

Kompetencecentrets virke rettes dels mod udvikling af det pædagogiske tilbud til børn og forældre på Sølystskolen, og dels mod vidensformidling i forhold til kommunens øvrige skoler.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 13. august 2008 og Byrådet den 25. august 2008.

Sølystskolen (KompetenceCenter Integration) indgår i skolestrukturen pr. 1. august 2017 med Videnscenter for sproglig, social og kulturel integration. Do. to afsnit tilrettes til den tid.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016 og Byrådet den 27. juni 2016