4.05 Åbningstider, moduler og forældrebetaling

Silkeborg Kommunes hjemmeside findes de aktuelle oplysninger om tilmelding til SFO’en, åbningstider, pasning på lukkedage, forældrebetaling/takster, søskenderabat, økonomisk friplads samt socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads.

Tilmelding, udmelding og modulændring sker via hjemmesiden Børnepladsen.

 

Folkeskolereformens ændrede undervisningstider giver en længere daglig undervisningstid end eleverne har i dag, og medfører dermed ændrede og kortere åbningstider i skolernes fritidstilbud. Reduktionen i fritidstilbuddenes åbningstid svarer generelt til ca. 20 %

Der fastsættes reviderede takster for skolernes fritidstilbud.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2013