3.09 Konfirmationsforberedelse

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 53.

I Silkeborg Kommune foregår konfirmationsforberedelse på 7. årgang.

Det er ikke en kommunal lovmæssig forpligtelse at sørge for transport af elever (hverken normal- eller specialklasseelever) til og fra konfirmationsforberedelse. 

Silkeborg Provsti og Silkeborg Kommune har indgået en rammeaftale om placeringen af konfirmationsberedelse gældende for skoleårene 2016/17 og 2017/18 (findes på Fællesnettet).
Underskrevet den 31. marts 2016

 

I medfør af folkeskolelovens § 55, stk. 1, godkender ministeriet den 14. januar 2016, at Silkeborg Kommune kan iværksætte rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tiden afsat til understøttende undervisning: Med forsøget gives mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 14 b om undervisningstidens samlede varighed. Eleverne fritages således fra den understøttende undervisning mhp. deltagelse i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. klassetrin. Skolebestyrelsen skal bakke op om forsøget. Forsøgsperiode: skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 og 2018/19. Ansøgningsskema findes på Fællesnettet.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. oktober 2015