Bilag 3: Undervisningens ordning, normalundervisning

Bilag 3 handler om undervisningens ordning på hele normalundervisningsområdet:Tildeling af resurser til undervisning; Timetal for fag og elever; Fagene, herunder valgfag; Skolestart; Læseplaner; Læsetest og Nationale test; Folkeskolens Prøver; Svømmeundervisning, badning, sejlads og transport m.m.; Konfirmationsforberedelse; Lejrskoleordning; Uddannelses- og erhvervsorientering; Pædagogiske læringscentre og IT; Ferieplan; Undervisning i fritiden.

Se bilagene i menuen til venstre.

Til at løse de forskellige opgaver i relation til skolernes administration og pædagogiske udvikling har Skoleafdelingen en personalegruppe bestående af administrative medarbejdere (Administrationssektionen) og konsulenter m.fl. Skoleafdelingens konsulenter er tilknyttet Pædagogisk Udviklingssektion, Silkeborg Ungdomsskole (SSP, se bilag 2.08), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (se bilag 5) samt Kompetencecentret for sproglig, kulturel og social integration (se bilag 6).

 

Skolebestyrelsen fastsætter efter skolelederens indstilling principperne for anvendelsen af de samlede resurser for de enkelte klasser/årgange under iagttagelse af den samlede tildeling af undervisningstimer til skolen, Folkeskolelovens § 16 om elevernes undervisningstid samt fælles kommunale ordninger.