2.12 Bygningsstrategien Skolens rum

Der er pr. 1. august 2012 indført Fælles Ejendomsdrift af alle kommunale bygninger.
Status: Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2013

 

Bygningsstrategien Skolens rum

På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 4. november 2014 blev det besluttet, at skolechefen skulle iværksætte et arbejde, der skulle føre til udarbejdelse af en strategi for modernisering og udbygning af de fysiske rammer på skoler og i fritidstilbud. Strategien skal sikre, at bygningerne ikke blot vedligeholdes, moderniseres og udbygges, men også løbende udvikles til motiverende lærings- og trivselsrum.
Bygningsstrategien ”Vi drømmer om en skole med færre stole”.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 12. januar 2016
 

Bygningsstrategien ”Skolens rum” operationaliseres ved at udarbejde en overordnet arbejdsplan, der fremadrettet anvendes i forbindelse med al modernisering og nybyggeri på skoleområdet.
Formålet med arbejdsplanen er at kvalificere grundlaget for at træffe beslutninger om udviklingen af skolens rum lokalt på den enkelte skole og centralt i forbindelse med politiske beslutninger og prioriteringer.
Arbejdsplanen godkendes. Stillingtagen til evt. igangsættelse af forberedende byggeprocesser på et antal skoler afventer byrådets beslutning om fremtidig skolestruktur.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. marts 2016

Der skal igangsættes forberedende byggeprocesser på Skolen i Nørskovlund/Ans Skole, Vestre Skole og Funder Skole.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 9. februar 2017


Brug af skolelokaler til arrangementer

Skolernes klasse- og faglokaler udlånes sæsonvis til aftenskoler og foreninger via Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Enkeltstående udlån sker ved kontakt direkte til den pågældende skole. Haller og sale udlånes sæsonvis og som enkeltstående udlån, ansøgning starter via Kultur- og Borgerserviceafdelingens hjemmeside, og sendes herefter til skolen til udtalelse.

Se i øvrigt Retningslinjer for anvisning/udlån og udleje af lokaler på Silkeborg Kommunes skoler, på hjemmesiden.

Skolen skal beslutte retningslinjer for udlån til interne skolearrangementer.