1.13 Ledelsesgrundlag for skoleledelse

Formålet med ledelsesgrundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune er at sikre og understøtte, at den samlede skoleledelse er baseret på professionel ledelse af professionelle medarbejdere med henblik opfyldelse af folkeskolens og Silkeborg Kommunes lokale mål.

Det er således et grundprincip, at ledelseshandlinger på alle niveauer prioriterer at rette sig mod børns læring og trivsel.

Den samlede ledelse af skolevæsenet er en fælles værdikæde, hvor alle arbejder for at gøre hinanden gode. Værdikæden gælder fra den enkelte medarbejder til skolechef og er en forudsætning for at kunne lykkes med skolens formål.

Se Ledelsesgrundlag for skoleledelse i Silkeborg Kommune (med overskrifterne Baggrund og formål; Ledelsesgrundlaget er funderet i en ledelsesforståelse med to grundprincipper; Processer og kvalitet i implementering af ledelsesgrundlaget og god, professionel praksis; Oversigt med Arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter for hhv. skolechef, skoleleder og mellemleder).