1.08 Bevillingsaftale

Børne- og Ungeudvalget indgår hvert år en ”Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler” med Byrådet. Bevillingsaftalen indeholder Byrådets overordnede politiske mål for budgettet samt Børne- og Ungeudvalgets Mission og Vision for bevillingen. Herefter oplistes de mål, der indgår i kvalitetskontrakten for budgettet. Bevillingsaftalen findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår.   Desuden besluttes ofte bevillingsmål på tværs af Bevilling 41 Skoler, Bevilling 43 Børn og Familie og Bevilling 45 Handicap Børn.