4.01 Mål og indhold

Skolevæsenets lærings- og udviklingsmål fastsættes i forhold til barnets hele liv, hvor SFO-tilbuddet understøtter Silkeborg Kommunes Lærings- og trivselspolitik.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. november 2013

 

Børne- og Ungeudvalgt har på møde den 3. februar 2015 bevilget 500.000 kr. til udvikling af kvaliteten af skolernes fritidstilbud. Det kan konstateres, at der er en stor variation i antal af indmeldte børn efter reformen på de enkelte skoler.  Børne- og Ungeudvalget har derfor ønsket:

  • at igangsætte tværgående projekter, der har til formål at udvikle kvaliteten i skolefritidsordningen
  • at der sker en videndeling på tværs af praksis mellem de enkelte fritidstilbud
  • at komme med anbefalinger til brug for lokale kvalitetsudviklingsprocesser

En arbejdsgruppe bestående af repræsenter for ledere, medarbejdere, de faglige organisationer og Skoleafdelingen har arbejdet med en plan for at opfylde Børne- og Ungeudvalgets målsætning om at udvikle kvaliteten i skolefritidsordningen.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 4. april 2016