3.03 Fagene, herunder valgfag

Silkeborg Ungdomsskole udbyder valgfag til samtlige overbygningsskoler, se Silkeborg Ungdomsskoles hjemmeside.

Børne- og Ungeudvalget kan give tilladelse til, at skolerne, efter at have søgt tilladelse i udvalget, kan tilbyde fransk og andre fremmedsprog fra 5. klasse.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2013

 

Kvalitet i seksualundervisningen i samarbejde med Sundhedsplejen. Supplerende vejledning til læseplan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er godkendt.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 28. maj 2013 og den 7. april 2015.

 

Førstehjælp i folkeskolen: Førstehjælp er en del af undervisningen i folkeskolen under det obligatoriske emne færdselslære. Herudover skal førstehjælp også indgå i folkeskolens idrætsundervisning.
Silkeborg Ungebyråd ønsker, at der skal være mere fokus på førstehjælp i folkeskolen ved obligatoriske temadage og undervisning i livreddende førstehjælp.Udvalget forventer, at der i skolerne undervises i alderssvarende førstehjælp, og at der i overbygningen undervises i livreddende førstehjælp. Skolechefen giver i foråret 2018 udvalget en tilbagemelding om status på undervisningen i førstehjælp på skolerne.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2016.

På baggrund af drøftelse om hjertestartere og førstehjælpskurser i folkeskolerne har Børne- og Ungeudvalget anmodet skolechefen om at undersøge muligheden for at opsætte hjertestarter på skolerne og afholde kurser for medarbejdere og elever i overbygningen.
Der afsættes 350.000 kr. fra Skoleafdelingens centrale pulje til at opsætte hjertestartere på skolerne, og der afsættes over de næste 2 til 3 år 1.250 mio. kr. fra omstillingspuljen til kurser i livreddende førstehjælp til samtlige medarbejdere og elever i overbygningen.
Initiativet om den livreddende førstehjælp evalueres primo 2019 vedrørende eventuel videreførelse.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. marts 2017