1.15 Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø

Medarbejdernes kompetencer

og efter-/videreuddannelse skal følge med opgaverne i folkeskolen. Det er et pejlemærke, at lærere, pædagoger og ledere understøttes i at arbejde professionelt med opgaven at udvikle folkeskolen.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. september 2013.

Den digitale Kompetenceplan for 2014-2020, KompetenceplanSkoler, vedr. kompetenceudvikling af skoleområdets medarbejdere (lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og konsulenter). Kompetenceplanen understøtter de centrale og lokale lærings- og udviklingsmål.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2014 og den 6. oktober 2015

Der åbnes op for at etablere aldersintegreret undervisning. Det forudsættes, at de pædagogiske kompetencer bibringes eller til stede i medarbejdergruppen (del af den politiske aftale om skolestruktur).
Besluttet: Byrådet den 27. juni 2016

Kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med A.P. Møller Fonden

A.P. Møller Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole, at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.
De projekter, som Silkeborg Kommune indgår i, fremgår af kompetenceplan-hjemmesiden.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 7. juni 2016

 

Arbejdsmiljø

Skoleafdelingen udarbejder og igangsætter i samarbejde med de faglige organisationer og Organisation & Personale en forebyggende indsats med henblik på at nedbringe sygefravær på skoleområdet, som formodes især at skyldes øgede krav i arbejdet jf. psykisk APV fra 2014.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. juni 2015.
Orientering om tidsplan: Børne- og Ungeudvalget den 1. september 2015.

Rapporten ”Alene. Med børnene i centrum” (november 2016), læs anbefalinger på side 125 ff.
Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2016.

I rapporten ”Alene. Med børnene i centrum” fremgår resultaterne af den analyse, som Skoleafdelingen i samarbejde med de faglige organisationer, Organisation og Personale samt Alexandra Instituttet har gennemført i 2015/16. Udgangspunktet for projektet var, at den seneste APV viste, at et stort antal medarbejdere gav udtryk for, at deres arbejdsmiljø var belastet af oplevelsen af ændrede krav i arbejdet. På baggrund af rapportens resultater diskuteres og igangsættes initiativer, der imødekommer relevante problemstillinger.
Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2017