1.07 Undervisningsmiljø, obligatorisk trivselsmåling og værdiregelsæt

Undervisningsmiljø

Lovgrundlag: Undervisningsmiljøloven.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet et gratis materiale til undervisningsmiljøvurdering, som findes på http://dcum.dk. Skolen skal anvende dette materiale, hvis ikke den selv har udviklet sammenligneligt materiale.

Den lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelse skal offentliggøres på skolens hjemmeside og gentages minimum hvert 3. år.

 

Trivselsmåling

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler, se uvm.dk. Undervisere, skoleledelse, skolebestyrelse, Skoleafdelingen og byrådet har adgang til alle klassers resultater med et login. De skal bruge resultaterne til deres fælles videre arbejde med elevernes trivsel.

Da resultaterne indgår i kvalitetsrapporten, gennemføres trivselsmålingen i Silkeborg Kommune i IT-værktøjet Hjernen og hjertet, se bilag 1.09.

 

Værdiregelsæt

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 44, stk. 4 og Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Alle skolebestyrelser skal udarbejde et værdiregelsæt, som er retningsgivende for god adfærd, trivsel osv. Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet en introduktion og skabelon til arbejdet med værdier og værdiregelsæt i skolen, med generelle anbefalinger. Se på http://dcum.dk under Undervisningsmiljø > Grundskoler > Metoder > Værdiregelsæt.